Over de training

Gemiddeld lezen we met 250 woorden per minuut (wpm). Maar onze hersenen kunnen meer dan 800 wpm verwerken. Het gevolg: ons brein raakt verveeld. Tijdens het lezen verslapt de concentratie, gedachten dwalen af en het begrip vermindert.

Deze training helpt je een betere, efficiëntere lezer te worden.
Door het aanleren van nieuwe vaardigheden en afleren van belemmerende leesgewoontes als:

 • Subvocaliseren = het hardop of in gedachten ‘meelezen’
 • Regressie = het (on)vrijwillig teruglezen in een tekst en het heen en weer springen van je ogen tussen de woorden
 • Slechte oogfixaties = focus op ‘woord-voor-woord’ door een beperkt blikveld

Leestests tijdens de training toetsen het gebruik van nieuwe vaardigheden en meten je resultaten in Effectieve Leessnelheid (ELS) = Snelheid x % Begrip.

Verbeteringen zijn aanzienlijk en permanent, ook bij dyslectische deelnemers.

 • Chunking
  Chunking …
 • De Leesversneller
  De Leesversneller …
 • De Oogoefening
  De Oogoefening …
 • De Leestest
  De Leestest …

Opbouw van de training

 • 10 units van ca. 1 uur met teksten, oefeningen, leestests, theorie en filmpjes
 • Persoonlijke begeleiding van een webcoach via een intern mailsysteem
 • Nulmeting om je effectieve leessnelheid bij aanvang vast te stellen
 • Eindmeting om je eindresultaat vast te stellen
 • Op elk moment hou je overzicht op je eigen voortgang
 • Na afronding ontvang je een certificaat met de begin- en eindresultaten
 • Aansluitend per mail 4 weken aanvullende e-Coaching
Ontzettend bedankt dat u me heeft geholpen tijdens deze training! Ik zal de technieken dagelijks gaan gebruiken.
Daan Zilver, Tabor College

Studieduur & Aanmelden

 • Studieduur: 10-12 uur in eigen tempo vanaf elke plek met internetaansluiting
 • Bij aanmelding kies je voor de maand waarin je de training gaat volgen
 • De begeleiding van de webcoach begint op de eerste dag van de maand, en eindigt op de laatste dag van dezelfde maand

Prijs & Betaling

 • € 175,- per deelnemer *
 • Betalen kan rechtstreeks via de webshop. Ontvangst factuur per mail

*Deze prijs is inclusief btw, webcoach, cursus- en oefenboek en 4 weken aanvullende e-Coaching

Bestellen

Onderdelen van de training

 • Connector.

  Leesversneller

  fysieke oogtraining, vermindert oogfixaties, verbetert de concentratie en verbreedt gezichtsveld

 • Connector.

  Chunken

  leert in betekenisvolle woordgroepen te lezen

 • Connector.

  Oogoefeningen

  voor een effectievere oogbeweging, loslaten van de behoudendheid en verhoogde concentratie

 • Connector.

  Leestests

  toetsen gebruik nieuwe vaardigheden en meten voortgang

 • Connector.

  Vrij Lezen

  oefenen van de nieuwe vaardigheden, aanleren flexibele leesstrategie

 • Connector.

  Skimmen

  geeft bekendheid aan- en zelfvertrouwen in de inhoud van een tekst

 • Connector.

  Leestekens

  oefent hiervan gebruik te maken bij het chunken

 • Connector.

  Tachistoscope

  geeft inzicht in hoe snel informatie in je (onder)bewustzijn terecht komt

 • Connector.

  Cijferspel

  speelse oefening voor het verwerken en ordenen van informatie

 • Connector.

  Theorie

  begeleidende filmpjes en blokjes tekst leggen uit wat en waarom je iets doet

 • Connector.

  Webcoach

  geeft tips, feedback, aanwijzingen en beantwoordt vragen

Onderwerpen van de training

 • Connector.

  Inzicht in je eigen manier van lezen

 • Connector.

  Inzicht in hoe informatie in je hersenen verwerkt wordt

 • Connector.

  Inzicht in wat jou er nu van weerhoudt sneller te lezen

 • Connector.

  Verhogen van snelheid, concentratie en begrip

 • Connector.

  Leren lezen in betekenisvolle woordgroepen

 • Connector.

  Hoofd- en bijzaken leren onderscheiden

 • Connector.

  Effectiever gebruik van het korte- en langetermijngeheugen

 • Connector.

  Verbreden van je perifere gezichtsveld

 • Connector.

  Effectieve oogbewegingen leren maken

 • Connector.

  Het belang van een goede woordkennis

 • Connector.

  Gebruik van contextuele aanwijzingen als foto’s, kopjes, titels

 • Connector.

  Leren toepassen van een flexibele leesstrategie

Informatie over het ontstaan van de training lees je in Over ons.
Bellen of mailen kan ook:

voor meer informatie, neem contact op met ons